Добре дошли в страната на Българското Соколарство, където традициите имат значение! 

История

 

 

Историческите факти са онези компоненти, благодарение на които ние съдим за отминали, а даже и за предстоящи събития.

Историята в Соколарството е именно тази важна част за съществуването на нашата гилдия, без която мнозина не биха открили себе си и не биха продължили с така нужния трепет заниманието на живота си.

Изучавайки това архаично изкуство, ние започваме да разбираме все повече за необходимостта от неговото възраждане. Но започваме да разбираме също, че съществуването му е отговорност и тя зависи само от нас.

 

Преди да се впуснем в Страната на Соколарството, обаче, позволи ми да те запозная с първите детайли, които трябва да знаеш, решиш ли да изучаваш това древно ловно изкуство.

 

И така,

ловът с обучени грабливи птици е древно ловно изкуство, запазено до наши дни. Под лов със соколи се има предвид спортът, при който плячката се улавя, или се прави опит за улавянето и, с помощта на обучена граблива птица. С други думи, това означава, че соколарството използва естествения инстинкт на птицата да се храни и нейните природни способности да ловува. В основата му се крие връзката между човек и птица. Соколарят се сдобива с хищна птица от определен вид и я тренира – първо да свикне с него, а после да приема завръщане, да лети свободно, след което да улавя плячка с помощта на кучето и соколаря.

Това е алтернативен вид лов. Той цели партниране с грабливите птици и стремеж за по-красив, по-хуманен, не толкова унищожителен и количествен и същевременно автентичен начин на ловуване. В България е известен като СОКОЛАРСТВО, а хората, които го практикуват, се наричат СОКОЛАРИ. Соколарството в България някога е било традиционен лов по нашите земи. За съжаление, с настъпването на турското робство то става привилегия на поробителите, които усвояват познанията на българските соколари. В последствие, след изнамирането на барута и огнестрелните оръжия, постепенно е забравено.

Соколарството е едновременно вид лов, спорт и древно изкуство. Запазено е до наши дни и се практикува свободно и легално в голяма част от страните по света. То е благородно занимание, което свързва човек и птица с естествени връзки и не нарушава тази хармония. Основните дейности на соколарството са свързани с опазване, съхраняване, грижи и развъждане на различни видове грабливи птици. Соколарството има голямо значение при изучаване на биологията и поведението на грабливите птици, а също и за натрупване на определени познания за защитата им. Допълнително соколарството има приложение в много области на икономиката. За стопанското значение на соколарството ще стане дума по-нататък.

 Трябва да се направят две изключително важни уточнения още в самото начало – първо, соколарството по никакъв начин не може да се свърже с бракониерството; второ, използването на грабливи птици за соколарство по никакъв начин не влияе негативно нито върху техните популации - защото не се използват птици от природата, нито върху популациите на дивеча - защото успеваемостта е изчислена на 1:10 в полза на неуспеха. Или с две думи - на всеки десет атаки само една е успешна.